Przyszła kryska na Matyska :)

Inspektorzy Straży Ochrony Zwierząt, którzy od lat kontrolują działalność Firmy DASH oraz Stowarzyszenie Łukowskie Towarzystwo Przyjaciół Zwierząt, właśnie wydobyli bardzo ważny dokument z którego wynika, że Firma DASH reprezentowana przez Urszulę Konstantę Kurowską (osobę skazaną za defraudacje z konta stowarzyszenia prawie 300 000 zł ) ma zakaz prowadzenie działalności gospodarczej.
Ta wiadomość jest dla nas cenną informacją, gdyż wynika z niej że nie może ona odławiać bezdomnych zwierząt!

PLW już kilka dni temu został powiadomiony przez naszą Fundację o zakazie prowadzenia działalności gospodarczej przez firmę DASH :) W tej chwili toczy się postępowanie dotyczące cofnięcia zezwolenia wydanego na początku tego roku na transport zwierząt :) U. Konstanta - Kurowska nie powiadomiła również Urzędów Gmin o zakazie prowadzenia działalności i wykreśleniu firmy DASH z Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej dlatego też nasza Fundacja śpieszy poinformować gminy o tym fakcie


Wyszukiwarka