Podważymy raport NIK z 2016r

W ramach koncepcji na udoskonaleniu podpisywania umów dotyczących opieki nad bezdomnymi zwierzętami na rok 2017 moja Fundacja wystosowała e-maile do instytucji samorządowych w całej Polsce. Ich dotychczasowe odpowiedzi uzyskiwane sukcesywnie z tychże gmin wskazują na to że urzędy podpisują umowy z najbardziej podejrzanymi schroniskami, uzasadniając swoje decyzje w tym zakresie pozytywnymi opiniami jakie o tych schroniskach wykazały kontrole NIK w roku 2016.
Szczegółowe analizy dotyczące przeprowadzonych przez NIK kontroli w 2016r wskazują, że były one wykonane w sposób nieudolny, nieprofesjonalny, przy wykorzystaniu minimalnego zaangażowania w zakresie dokonywanych ustaleń faktycznych.
W konsekwencji doszło do kuriozalnej sytuacji polegającej na tym że schroniska o najgorszej reputacji legitymują się obecnie pozytywnymi opiniami kontrolerów NIK, pomimo że przeprowadzone przez tą instytucje weryfikacje budzą poważne wątpliwości.
Jedyną możliwością przeciwdziałania takiemu niegodziwemu zjawisku jest kolegialne zamanifestowanie uchybień do jakich dopuszczono się w ramach kontroli NIK w zakresie poszczególnych schroniska.
Dlatego też moja Fundacja podejmie próbę zainteresowania tą problematyka ( nieefektywnością NIK) Marszałka Sejmu – jako organu kompetentnego do zweryfikowania rzetelności działań NIK w omawianej kwestii.

W konsekwencji zwracam się z prośbą do Prezesów Organizacji mających w statucie ochronę praw zwierząt, którym leży na sercu przeciwdziałanie wskazanym wyżej aberracjom o poparcie naszego wystąpienia. Jego ekspedycja planowana jest w dniu 15 maja 2017r.
Organizacje, które poparłyby nasze działania proszone są o zamieszczenie odpowiedniego komentarza pod tym postem.

Im większe poparcie naszego środowiska uzyska to pismo tym większa szansa na jego wnikliwe rozpatrzenie.

Wyszukiwarka